Menu
 

Jesaja 62 -rukouskirje

Seuraava Jesaja 62 – rukous-ja paastopäivä on keskiviikkona 2.9.2015.

”Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi…” (Room. 8:26)

On melko merkille pantavaa, että aikaisemmissa luvuissa ja jakeissa Paavali yli kymmenen kertaa rohkeasti väittää, ”minä tiedän”, ”me tiedämme” ja ”sinä tiedät” viitatessaan useisiin opetuksiin. Mutta sitten hän puhuu yhdestä asiasta, josta Rooman seurakunta oli tietämätön, nimittäin rukouksesta: ”Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi…”

Eikö tämä olekin osuva kuvaus monista nykyajan kristityistä? Olemme selvillä monista raamatullisista totuuksista, ja voimme todeta monista Raamatun opetuksista, että ”minä tiedän”, ”me tiedämme”, ”sinä tiedät” tai ”etkö sinä tiedä?” Mutta kun on kyse rukouksesta, meistä tuntuu kuin olisimme oppimattomia tämän asian suhteen. Augustine totesi, että me emme usein tiedä, kuinka meidän tulisi rukoilla, sillä meidän tulevaisuudenkuvamme on erilainen kuin Jumalan tulevaisuudenkuva. Monet asiat elämässä vaikuttavat positiivisilta, vaikka ovatkin itse asiassa negatiivisia, ja päinvastoin. Tämä ei ole uusi ilmiö. Paavalin mielestä se kuvasi alkuseurakuntaa ja oli jopa osa opetuslasten elämää. Jopa Jeesuksen täytyi oikaista heitä, ”Te ette tiedä, mitä te pyydätte.” ”Herra opeta meitä rukoilemaan”, oli opetuslasten epätoivoinen pyyntö. Tarvitsemme kaikki apua rukouksessa.

”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.” (Room. 8:26–27)

Paavali rohkaisee meitä tässä epätoivoisessa tilanteessa. Pyhä Henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Hän ei ainoastaan vedä meitä Jeesuksen läsnäoloon; Hän tuntee meidät paremmin, kuin me itse tunnemme itsemme, ja Henki tuntee täydellisesti Kristuksen mielen. Tämä tarkoittaa, että huokauksemme, jotka Henki meissä synnyttää, ovat Jumalan tahdon ytimessä, ja meillä on siten varmuus siitä, että Jumala vastaa rukouksiimme.

Kun taas jälleen kerran rukoilemme, pyydä Pyhää Henkeä johtamaan rukouksiasi. Salli Hänen rukoilla sinun kauttasi. Pyydä Jumalaa täyttämään sinut Hänen Pyhällä Hengellään. Tämä on erityisen tärkeää, kun rukoilemme Israelin ja Lähi-idän puolesta. Samalla, kun Jumalan Sana paljastaa meille Hänen lopulliset tarkoituksensa, emme silti tiedä tapaa, jolla Jumala aikoo ne saavuttaa. Joten sallikaamme Pyhän Hengen rukoilla kauttamme tänään, ja silloin meidän rukouksemme saavuttavat paljon.

Kristuksessa sinun,

Jürgen Bühler
Syyskuun rukousaiheet

Rukoile Israelin puolesta:

1) Rukoile, että Israelin nykyinen hallitus johtaisi maata viisaudella ja ymmärryksellä.

2) Rukoile israelilaisten lasten puolesta, jotka aloittavat uuden kouluvuotensa ja niiden opiskelijoiden puolesta, jotka tämän vuoden aikana päättävät opiskelunsa ja menevät sen jälkeen Israelin armeijaan.

3) Rukoile paikallisten seurakuntien, heidän pastoriensa ja johtajiensa puolesta, että Jumala käyttäisi heitä tarkoitustensa toteuttamiseksi.

Rukoile Lähi-idän puolesta:

1) Rukoile ymmärrystä ja selkeyttä länsimaisille päättäjille, kun he ovat tekemisissä Iranin ja sen ydinaseohjelmien kanssa.

2) Rukoile niiden lukuisten pakolaisten puolesta, jotka pakenevat ISIS:in jaloista. Rukoile erityisesti uskovien ja seurakuntien puolesta, että Jumala käyttäisi heitä levittämään Hänen valoaan tämän lisääntyvän pimeyden keskellä.

Rukoile ICEJ:n puolesta:

1) Rukoile lehtimanjuhlien puolesta, että Jumala vetäisi runsaasti osanottajia Jerusalemiin. Rukoile erityistä Pyhän Hengen voitelua jokaisen osallistujan ja pyhiinvaeltajan ylle.

2) Rukoile eneneviä resursseja, joilla voisimme siunata Israelia yhä enemmän.

3) Rukoile ICEJ:n johtajien puolesta, että Jumala antaisi heille viisautta ja johdatusta kaikissa päätöksissä, joita he tekevät.