Menu
 

Jesaja 62 -rukouskampanja

Haaste rukoilla Israelin puolesta

Seurakunnat, ryhmät ja yksityishenkilöt ympäri maailman kokoontuvat kuukausittain rukoilemaan ja paastoamaan Israelin puolesta Jesaja 62 mukaan: 

" Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,eivät päivällä eivätkä yöllä.--Te, jotka huudatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa! Älkää suoko lepoa hänelle, ennen kuin hän rakentaa ennalleen Jerusalemin ja tekee siitä ylistyksen aiheen koko maailmalle (Jes. 62:6-7)! "


Kutsumme sinut liittymään maailmanlaajuiseen rukousliikkeeseen käyttämällä kuukausittaisia rukousaiheitamme, missä ikinä rukoiletkin. Jos mahdollista, rukoile kanssamme jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona, kun esirukoilijat ympäri maailman liittyvät yhteiseen rukoukseen tuon päivän ajaksi.


Tilaa Jesaja 62 -rukouskirje

 Tilaan viikkouutiset ja Jesaja 62 -rukouskirjeen sähköpostiini
 

 JESAJA 62 -RUKOUSKIRJE – huhtikuu 2017Seuraava maailmanlaajuinen Jesaja 62 -rukouskampanjan päivä on keskiviikkona 5. huhtikuuta. Liitythän mukaamme!


Rakas rukousystävä!


Raamatussa ei ole ketään toista, joka olisi saanut enemmän irti rukoushetkistään, kuin Jeesus. Noissa hetkissä hänen uskonsa vahvistui, jotta sairaat paranivat ja Hän sai voitelun katkoa siteitä. Noissa hetkissä Hän myös pääsi syvemmälle Jumalan Sanan tuntemisessa ja jopa omasta tietoisuudestaan Messiaana. Juuri tuolloin Hän näki, mitä Isä tekee ja meni sitten ja teki samoin. Jeesus todella tiesi, kuinka rukoilla!


Jeesus jopa kertoi fariseuksille, että tuo läheinen yhteys Isän kanssa oli se salaisuus siihen, että Hän teki ihmeitä heidän keskuudessaan. ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.” (Joh. 5:19)

Näemme Hänen rukoustensa tehokkuudesta käytännön esimerkin, kun Jeesus sanoo Pietarille, että hän oli seisonut aukossa, kun Saatana oli tavoitellut heitä valtaansa, seuloakseen heitä kuin nisuja. ”Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään” (Luuk. 22:32). Ymmärrämme tästä, että jopa paholainen tekee ehdotuksia Jumalalle; meidän on vain pysyttävä hänen edellään omissa rukouksissamme.

Viimeisenä pääsiäisenään Jeesus myös kertoi opetuslapsilleen, että kun Hänet on asetettu istumaan Isän oikealle puolelle, Hän edelleen rukoilisi heidän puolestaan.

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni; niin minä sen teen.” (Joh. 14:12−16)

Tämä on äärimmäisen lohdullinen ajatus – että Jeesus toimii Isän korvana kaiken aikaa meidän puolestamme, ”koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa” (Hepr. 7:25, Room. 8:34). Todellakin, ”meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas” (1. Joh. 2:1).

Olen kuullut useamman kuin yhden saarnamiehen kertovan - joskus jopa pröystäillen - lupauksesta tehdä suurempia tekoja, kuin Jeesus. He kuitenkin useimmiten jättävät mainitsematta sen todellisen syyn, miksi näin tapahtuu. Jeesus ei sanonut, että näin tapahtuisi, koska meillä olisi vahvempi usko, vaan koska Hän on mennyt Isän tykö. Tämä tarkoittaa sitä, että kun nyt rukoilemme, Jeesus on Isän vierellä ja esittää tarpeemme ja pyyntömme suoraan Hänelle. Pelastajamme rukoilee lakkaamatta puolestamme ja silloin, kun meidän rukouksemme ovat linjassa Hänen rukoustensa kanssa, alkaa voittoja todellakin tapahtua.

Muulla tavalla meidän rukouksissamme ei ole paljoakaan voimaa. Muista, kuinka Jeesus sanoi: ”Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh. 15:5).

Joten suhteemme Isän, Jumalan kanssa, on riippuvainen suhteestamme Pojan, Jeesuksen kanssa. Rukous antaa meille alituisen pääsyn Isän luo. Se on myös nöyrä pyyntömme, että Isä antaisi meille sitä, minkä Hän näkee olevan meidän parhaaksemme. Se on myös kaipuumme saada tietää, mitä Jeesus rukoilee puolestamme, että voimme yhtyä tuohon rukoukseen, jolloin äänemme, sydämemme ja uskomme ovat yhtä Hänen kanssaan. Tällä tavalla suurempia asioita voi alkaa tapahtua elämässämme niin, että Isä Jumala tulee todella kirkastetuksi Pojassa.

Vahvistakoon ja valaiskoon Pyhä Henki meidän rukouksiamme!

Kristuksessa sinun,

David Parsons,

ICEJ:n varajohtaja ja kansainvälinen puhemies

Rukoilethan kanssamme seuraavien aiheiden puolesta:

1) Israel


Vuonna 2017 juhlitaan Jerusalemin kaupungin yhdistymistä 50 vuotta sitten kesäkuussa 1967. Arabivaltiot kuitenkin taas kyseenalaistavat Israelilaisen hallinnan kaupungissa, jopa Länsi-Jerusalemissa. Kaupungista käydään jälleen voimakasta hengellistä taistelua. Tämä on kuitenkin Jerusalemin riemuvuosi ja uskomme, että Jumala haluaa tuoda sen esiin entistä enemmän tulevien kuukausien aikana.


Rukoilemme, että Jumalan profeetalliset tarkoitukset Jerusalemia kohtaan nopeutuisivat, ja että kaikki ne asiat toteutuisivat, mitä Hän on suunnitellut tapahtuvaksi tänä riemuvuotena. Rukoilemme, että kansalliset suurlähetystöt siirtyisivät tänä vuonna Jerusalemiin, alkaen Yhdysvaltojen suurlähetystöstä. Rukoilemme, että muinaisesta Daavidin kaupungista löytyisi tänä vuonna entistä enemmän arkeologisia todisteita juutalaisten yhteydestä tähän kaupunkiin. Rukoilemme, että kaikki sellaiset diplomaattiset yritykset raukeaisivat tyhjiin, joilla yritetään heikentää israelilaisten hallintavaltaa Jerusalemista. Rukoilemme Psalmin 102:1316 mukaisesti.

Israel ja juutalaiset viettävät pääsiäistä huhtikuussa. Tämä on erityistä aikaa, jolloin perheet kokoontuvat yhteen ja miettivät hengellisiä asioita.

Rukoilemme, että Israelissa ja kaikkialla maailmassa elävät juutalaiset saisivat viettää rauhallisen ja siunatun pääsiäisen. Rukoilemme, että perheiden kokoontuessa yhteen muistelemaan esi-isiensä vapautumista Egyptistä, he voisivat päästä lähemmäksi Jumalaa ja todellista Pääsiäislammasta. Rukoilemme Luuk. 22:1516 mukaisesti.

2) Lähi-itä


Syyrian konflikti on vaatinut jo noin 500 000 ihmisen hengen, eikä loppua vieläkään ole näkyvissä. On kuitenkin raportoitu, että Venäjä, Turkki ja Yhdysvallat suunnittelevat sopimusta, joka mahdollistaisi jokaiselle näistä valtioista turvavyöhykkeen Syyrian sisälle, kun taas iranilaisten ja Hizbollahin olisi poistuttava maasta. Teheran vastustaa tällaista liikettä ja haluaa säilyttää oman vaikutusvaltansa heikentynyttä Assadin hallintoa kohtaan sekä käyttää Syyriaa Israelin uhkailemista varten.


Rukoilemme, että Syyrian konflikti päättyisi pian, ja että kaikki Iranin ja Hizbollahin joukot kukistuisivat ja poistuisivat maasta, kuten myös ISIS ja muut radikaalit sunnijoukot. Rukoilemme, että sellaiset joukot, joiden päämääränä on vahingoittaa Israelia, eivät enää käyttäisi Syyriaa tukikohtanaan. Rukoilemme niiden miljoonien syyrialaisten puolesta, jotka joutuvat kärsimään ja ovat sodan vuoksi joutuneet pakenemaan kodeistaan. Rukoilemme Psalmin 68:2 mukaisesti.


On raportoitu, että Trumpin hallinto haluaisi elvyttää Israelin ja Palestiinan väliset rauhanneuvottelut, tuomalla Israelin osaksi laajempaa diplomaattista prosessia sellaisten arabivaltioiden kanssa, jotka ovat tähän saakka kieltäytyneet suorasta yhteistyöstä Israelin kanssa.


Rukoilemme, että kaikki arabi- ja muslimivaltiot tekisivät enemmän ja avoimemmin yhteistyötä Israelin kanssa heidän omaksi parhaakseen. Rukoilemme, että he myös hyväksyisivät Israelin omana naapurinaan ja kumppaninaan. Rukoilemme Jesaja 19:23
25 mukaisesti.


3) ICEJ


Israeliin odotettiin saapuvaksi lisää ICEJ:n sponsoroimia Etiopian juutalaisia ennen pääsiäistä. Matkassa on kuitenkin ollut useita viivytyksiä, joista osa Etiopian päässä, mutta myös Israelissa on noussut vastustusta tätä historiallista alijaa kohtaan. Meille on kerrottu, että lentojen pitäisi jälleen jatkua pääsiäisen jälkeen.


Rukoilemme, että vielä viimeisetkin Etiopian juutalaiset pääsisivät tulemaan Israeliin. Gondarissa ja Addis Abebassa on edelleen noin 9 000 juutalaista, jotka tarvitsevat huolenpitoa ja kuljetuksen lentokentälle, että he pääsevät lentämään Israeliin. ICEJ on jo maksanut ensimmäisen vuoden lennot, mutta viivästykset ja ongelmat ovat myöhästyttäneet aikataulua ja täten pitkittäneet erossa olevien perheidenjäsenten tuskaa. Rukoilemme, että he pysyisivät turvassa siihen saakka, kunnes he pääsevät lentämään Israeliin, ja ettei heidän matkansa varrelle tulisi enää yhtään estettä tai viivästystä. Rukoilemme, että he myös sopeutuisivat hyvin uuteen elämäänsä Israelissa. Rukoilemme Sefanja 3:10 mukaisesti.

Kristillisellä suurlähetystöllä on lukuisia avustusprojekteja pääsiäisen aikana, jolloin autamme köyhiä perheitä juhlimaan tätä tärkeää juhlaa.

Rukoilemme, että ICEJ saisi ylitsevuotavasti varoja tulevien viikkojen aikana, jotta voisimme saavuttaa ihmiset kristillisellä rakkaudella ja olla todistus mahdollisimman monelle israelilaiselle perheelle pääsiäisen aikana. Rukoilemme, että niiden osaksi tulisi suuri siunaus, jotka auttavat näitä köyhiä kanssamme tänä tärkeänä ajankohtana. Rukoilemme Psalmin 41:23 mukaisesti.

Vuoden 2017 lehtimajanjuhla juhlistaa 50 vuotta sitten yhdistynyttä Jerusalemia.

Rukoilemme tulevan lehtimajanjuhlan puolesta, että Herra kutsuisi ja avaisi tien uskoville ympäri maailmaa saapua tämän vuoden juhlille. Rukoilemme, että Jumalan läsnäolo ja siunaus lepäisi väkevästi tämän vuoden juhlan yllä. Rukoilemme Psalmin 84:5−8 mukaisesti.