ajankohtaista

Musiikki antaa iloa ja toivoa tulevaisuuteen

ICEJ:n sponsoroima musiikkihuone tuo iloa druusilapsille ja antaa eväitä tulevaisuuteen.  

ICEJ:n avustustyön työntekijät vierailivat hiljattain Nicole Yoderin johdolla Kfar Kisran druusikylässä Pohjois-Israelissa. He saivat nähdä kuinka voimallisesti musiikki voi kohottaa lasten mielialaa.

Druusiyhteisön johtajat, opettajat ja lapset ottivat vieraat lämpimästi vastaan paikalliseen alakouluun. Ilmapiiri oli innostunut ja jännittynyt tuona erityisenä päivänä, kun koulun ensimmäinen musiikkihuone avattiin virallisesti.

”Haluamme auttaa lapsiamme parantamaan soittotaitojaan, uskomaan itseensä, tulemaan johtajiksi ja uusien asioiden kehittäjiksi ja siten toteuttamaan unelmiaan. Musiikki auttaa meitä ilmaisemaan tunteita ja selviytymään elämän haasteista”, kertoi koulun rehtori Sakar Shakur. ”Kiitos ICEJ:lle anteliaisuudestanne ja sydämellisyydestänne!”

Myös alueneuvoston johtaja Jasser Gadban kiitti kristillistä suurlähetystöä monivuotisesta tuesta druusiyhteisön kouluprojekteille.

”Samalla tavoin kuin Israelin druusit pyrkivät suojelemaan maataan ja etsimään sen parasta, mekin ICEJ:ssä haluamme toimia. Tämä näkymme sisältää Israelin yhteiskunnan kaikki eri ihmisryhmät”, Yoder sanoi.

”Tämä musiikkihuone on rikastuttava paikka lapsille, jossa he voivat kehittää luovuuttaan ja itseluottamustaan, pitää hauskaa ja oppia innovoimaan. Olkoon se paikka, jossa syntyy niin musiikkia kuin lahjakkaita muusikoita, jotka ovat siunaukseksi perheilleen, druusiyhteisölle ja laajemminkin koko Israelille.”

Kfar Kisran koulu sijaitsee kukkulan laella, josta on näköala vehreään laaksoon. Koulussa on 351 oppilasta erilaisista taustoista. Monet oppilaat ovat vähävaraisista perheistä, joilla ei olisi mahdollisuutta opiskella musiikkia koulun ulkopuolella.

Tulevaisuutta rakentamassa

ICEJ haluaa antaa tulevaisuuden ja toivon kaikille Israelin lapsille ja nuorille.  Teemme laajamittaista ennaltaehkäisevää työtä erityisesti haavoittuvien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten parissa kaikkien maan väestöryhmien keskuudessa.

Voit olla mukana tässä työssä lahjoittamalla ICEJ:n lasten ja nuorten työhön.

Druusit Israelissa

Israelissa elää tällä hetkellä noin 150 000 druusia, eli heitä on alle kaksi prosenttia koko maan väestöstä. Israelin valtion perustamisen jälkeen druusiväestö on kasvanut lähes kymmenkertaiseksi. Suurin osa druuseista asuu maan pohjoisosissa Galilean ja Golanin alueella.

Druusien etnisestä alkuperästä on erilaisia tulkintoja. Ensimmäisen kerran heidät mainitaan 1100-luvulla eläneen juutalaisen Benjamin Tudelalaisen matkapäiväkirjoissa, jossa heidät kuvataan ”pelottomiksi, vuoristoissa asuviksi sotureiksi, jotka suhtautuvat myötämielisesti juutalaisiin”.  Nykyään druuseja elää myös Syyriassa, Libanonissa ja Jordaniassa.

Druusit ovat etnisesti ja uskonnoltaan erityinen väestöryhmä ja tiivis sosiaalinen yhteisö. Druusit puhuvat äidinkielenään arabiaa, mutta poikkeavat Israelin arabiväestöstä esimerkiksi siinä, että suurin osa miehistä palvelee maan puolustusvoimissa. Druusivähemmistö on tunnettu lojaaliudestaan Israelin valtiota kohtaan. Armeijassa heillä on oma erityisyksikkönsä, ja druuseja työskentelee poliiseina, turvamiehinä, opettajina, diplomaatteina ja monissa muissa tehtävissä.     

Uskonnoltaan druusit noudattavat omaa uskonnollista perinnettään, joka haarautui islamista 1000-luvulla yhdistäen piirteitä niin hinduismista ja juutalaisuudesta kuin kreikkalaisesta filosofiastakin. Druusit ovat kuuluja herkullisista ruuistaan, kauniista käsitöistään ja sydämellisestä vieraanvaraisuudestaan. Daliat-el-Carmelin kaunis druusikylä Haifan eteläpuolella onkin suosittu matkailukohde Israelissa ja tuttu myös monelle suomalaiselle turistille.

Lisää ajankohtaista samasta aiheesta

17/05/2024

Juutalaisten paluumuutto Israeliin jatkuu vahvana

16/05/2024

Apua sodan traumatisoimille lapsille

13/05/2024

Israelin suurlähettiläs Ben-Yaakov: ”Israelin kansalla on kyky voittaa kaikki tiellemme tulevat esteet”